UPRAVLJANJE S TERMOSTATI S CENTRALNE LOKACIJE

Sobne termostate Andivi smo v naš sistem implementirali ob prehodu z zgolj ogrevanja na sistem ogrevanja in hlajenja naših pisarn. Delovni pogoji so se s tem bistveno izboljšali, hkrati pa se nam je omogočilo nastavljanje temperature v vseh obdobjih leta.

Pomembno nam je upravljanje s termostati z enega mesta ter njihova funkcija avtomatskega delovanja. Še pomembneje pa je, da nam sistem kot celota deluje in nam uspeva raven stroškov držati na istem nivoju kot pred nadgradnjo sistema ogrevanja še s hlajenjem.

Miran Đuran, Elektro Maribor

SPREMLJAMO TRENDE PORABE

V Si.mobilu vse naše družbeno-odgovorne aktivnosti združujemo pod okriljem filozofije Re.misli. V naši družbeno-odgovorni strategiji posvečamo posebno pozornost naslednjim poljem: trajnostno omrežje, družbeni razvoj, odgovorno poslovanje skozi odgovorne produkte in storitve ter okoljski odtis, h kateremu nedvomno pomembno prispeva energetska učinkovitost.

Veseli smo, da imamo prostorsko regulacijo, ki je enostavna za uporabo, obenem pa tudi učinkovita, saj nam omogoča nastavitev različnih parametrov in daljinski nadzor. Poleg tega lahko spremljamo tudi trende porabe in temu primerno po potrebi popravimo parametre.

VIA aplikacija pa je učinkovit dodatek k prostorski regulaciji, saj nam omogoča dostop preko mobilnega omrežja in s tem neposreden pregled stanja ter morebitne korekcije parametrov.

Boštjan Škufca Zaveršek, Si.mobil

POMEMBEN NAČIN ZAGOTAVLJANJA UDOBJA

Prostorski regulatorji model “Andivi” so za naše dializne paciente pomemben način zagotavljanja udobja. Z njimi lahko v vsakem prostoru posebej zagotovimo idealne pogoje za zdravljenje.

Veseli nas dejstvo, da pri tem varčujemo z energijo in znižujemo stroške, hkrati pa s tem tudi izkazujemo naš odnos do varovanja okolja.

Borut Bornšek, Fresenius Medical Care Slovenija