Poslovna zgradba M2N – Črnuče, Ljubljana

Projekt: Poslovna zgradba M2N Lokacija: Črnuče – Ljubljana, Slovenija Leto izvedbe: 2021   Na projektu M2N smo za centralno nadzorni sistem pointegrirali prezračevalne naprave, hladilni agregat, izvedli vodenje toplotne postaje in prevezli precejšnje število merilinkov porabe energije in porabe električne energije. Integrirali smo tudi kontrolo pristopa Salto, kjer smo s pomočjo pametnih ključavnic izvedli vstop…

Si.mobil

Sedež podjetja Si.mobil, Ljubljana, Slovenija

Projekt:  Sedež podjetja Si.mobil Lokacija:  Ljubljana, Slovenija Leto izvedbe: 2013 V podjetju Si.mobil se zavzemajo za družbeno odgovorne aktivnosti ter na različne načine prispevajo tako k ohranjanju okolja kot k ozaveščanju uporabnikov. S prehodom na Andivi regulacijo, skupaj z VIA aplikacijo za upravljanje z zgradbo in energijo zgradbe, so ponovno naredili korak v tej smeri. Odtlej tudi sami…

Elektro Maribor, Slovenska Bistrica

Pisarne Elektro Maribor, Slovenska Bistrica, Slovenija

Projekt: Pisarne Elektro Maribor Lokacija: Slovenska Bistrica, Slovenija Leto izvedbe: 2012 Podjetje Elektro Maribor na elektroenergetskem področju deluje že več kot 90 let in se zaveda, da lahko na rastoče potrebe po električni energiji vplivamo z učinkovito, premišljeno rabo energije. Andivi regulacija podpira to filozofijo in je odlična izbira, s katero ni le olajšana regulacija temperature v…

Zavarovalnica Tilia, Novo Mesto, Slovenija

Projekt: Zavarovalnica Tilia Lokacija: Novo mesto, Slovenija Leto izvedbe: 2014 Tilia je latinsko ime za lipo. Če je v družbenem pomenu lipa od nekdaj predstavljala stičišče skupnosti in je nekoč v mestnih središčih služila kot zavetje ob posvetih pomembnih mož, v ambientalnem smislu predstavlja veliko in mogočno drevo, ki zna kljubovati številnim okoljskim vplivom. Zaradi…

Mestna hiša Jesenice, Slovenija

Projekt:  Mestna hiša Lokacija: Jesenice, Slovenija Leto izvedbe: 2011 Fužinarsko mesto z bogato zgodovino aktivno deluje na področju varstva okolja in rabe energije. V okviru teh prizadevanj je sprejelo Občinski program varstva okolja Obične Jesenice, ki med drugim vključuje tudi energetsko sanacijo stavb in učinkovito rabo energije. K slednjemu so aktivno pristopili tudi v Mestni…

DEM - Dravske elektrarne

DEM – Dravske Elektrane Maribor, Slovenija

Projekt: Dravske elektrarne, sedež podjetja Lokacija: Maribor, Slovenija Leto izvedbe: 2011 Tudi sedež podjetja, ki upravlja s sklenjeno verigo 8 hidroelektrarn na reki Dravi, smo opremili z Andivi energetsko varčnimi regulatorji. Dravske elektrarne proizvedejo ¼ slovenske električne energije in kar ⅘ slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno priznanega certifikata RECS…

Poslovna zgradba Menerga, Maribor, Slovenija

Projekt: Poslovna zgradba Menerga Lokacija: Maribor, Slovenija Leto izvedbe: 2011 V sodelovanju s podjetjem Menerga d. o. o. in arhitektom Nandetom Korpnikom je Andivi postal del moderne zgradbe, ki je dobila prestižno nagrado EU komisije GreenBuilding. Poslovna zgradba Menerga je posebne oblike, navdihnjene od vodne kapljice, ki ni le ključna sestavina klimatskih sistemov, temveč ena najpomembnejših tvarin okolja in ozračja ter vir…